Sociaal-psychiatrische instelling

Beschrijving

Het Haus am Blender is een sociaal-psychiatrische instelling in de Allgäu voor mannelijke en vrouwelijke volwassenen die leiden aan een verslavingsziekte of aan een psychische ziekte die de tendens vertoont, chronisch te worden. Wij bieden verzorging aan 50 tot 60 personen zonder vaste betrekking, zonder vaste woonplaats en met geringe sociale bindingen, bij wie vanwege het sociale klimaat waarin ze tot dusverre hebben verkeerd een verandering van plaats en omgeving zinvol is en die niet zelfstandig of in een vorm van begeleid wonen kunnen leven. Wij doen ook dienst als instelling die nazorg biedt aan patiënten uit de gerechtelijke afdelingen van psychiatrische klinieken (volgens §§ 61-63 STGB).

Het Haus am Blender bevindt zich in de gemeente Buchenberg (klimatologisch gunstige ligging), zo’n tien kilometer ten westen van Kempten. Het merendeel van onze patiënten komt uit de regio Schwaben en de rest van Zuid-Beieren, maar ook aangrenzende bondslanden behoren tot ons werkterrein.

Het Haus am Blender is een sociaal-psychiatrische instelling in de Allgäu
de Allgäuer Alpen

Voorwaarden voor opname

  • bij verslaafden dient detoxicatie, zo nodig een ontwenning te hebben plaatsgevonden
  • het eerste contact bestaat uit een intakegesprek en het indienen van een opnameverzoek, vergezeld van rapporten van een arts en van maatschappelijk werk
  • dekking van de kosten door de kostendrager.

Contra-indicaties:
desoriëntatie in ruimte en tijd, zware invaliditeit, acute drugsvergiftiging, onthoudingsverschijnselen.

Leiding:
Dr. rer. pol. Bernhard Reck M.A.

Adres:
Dr. Reck Haus am Blender GmbH
Eschachberg 130 1/2
87474 Buchenberg

Amtsgericht München HRB Nr. 205544
Geschäftsführer: Dr. Bernhard Reck

Stand: Mai 2021